Odszkodowania i pomoc prawna dla ofiar wypadków
tel: 531 442 972
w ostatniej wygranej sprawie nasi prawnicy zdobyli 400 000 zł

Dochodzimy odszkodowań z polis OC w imieniu osób poszkodowanych i ich rodzin, pomagamy zgromadzić dokumentację medyczną – pracujemy nad nią nawet kilka miesięcy przed rozpoczęciem sporu w sądzie.

Nasze wynagrodzenie jest obliczane według czytelnych reguł i wynosi 15% + ewentualne koszty sprawy przed sądem zwracane w przypadku wygranej. Nasi prawnicy pobierają 200 zł za stawienie się na jednej rozprawie w sądzie. Zwracamy te pieniądze, jeżeli spór przed sądem wygra ubezpieczyciel (taka sytuacja nie zdarzyła nam się). UWAGA! W sprawach o wartości sporu powyżej 35 000 zł od razu pokrywamy koszty wynagrodzenia naszego prawnika.

Zajmujemy się wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej, wypadkami rolniczymi.

Nie idziemy na ugodę z ubezpieczycielami dla przyspieszenia otrzymania prowizji, gdyż przed sądem można zamiast np. 20 000 zł odszkodowania oferowanego początkowo przez ubezpieczyciela uzyskać 110 000 zł.